Obnovitelná energie je energie, kterou získáváme z přírodních zdrojů, které se doplňují větší rychlostí, než je spotřebováváme. Jedná se například o sluneční záření, vítr či vodu. Obnovitelné zdroje energie jsou všude kolem nás, aniž bychom se na to nějak zvlášť zaměřovali. Neobnovitelné zdroje jsou například uhlí, plyn nebo ropa. Jejich spotřebovávání působí mnoho problémů, jako jsou třeba skleníkové plyny. Pokud vyrábíme obnovitelnou energii, vytváříme tím daleko nižší emoce, než pokud spalujeme fosilní paliva.

solární panely

Jaké máme obnovitelné zdroje energie?

Solární energie

Jedná se o jednu z nejvíce využívanějších alternativních energií. Rychlost, jakou Země zachycuje sluneční světlo je 10 000 x větší, než ji lidstvo spotřebovává. Solární energie nám může zajišťovat teplo, teplou vodu, elektřinu a další věci. Solární energii získáváme pomocí solárních panelů. Dříve ji využívali zejména velké továrny, firmy, ale dnes ji využívají běžně na svém domě i jednotlivci. Cena za solární panely v poslední době klesla, a navíc můžete získat dotace na solární panely od státu.

Vodní energie

Tato energie využívá energii vody, která se pohybuje z vyšší polohy do nižší. Může být získávána například z řek nebo nádrží, kde se staví vodní elektrárny. Vodní nádrže mají tak více využití. Často nám poskytují pitvou vodu, pomáhají se suchem nebo povodněmi, a také nám dávají energii. V současnosti je vodní energie největším zdrojem obnovitelné energie.

nádrž

Větrná energie

Větrná energie je jedním z nejznámějších zdrojů obnovitelné energie. Využívá se kinetické energie, pomocí velkých turbín, které se umisťují na větrné místo v poli, nebo na moři. Určitě jste někdy viděli i takovou turbínu poblíž vás. Samozřejmě, tyto turbíny budou vyrábět více energie tam, kde je potenciál většího větru, což jsou především odlehlá místa.