Když jsem byla malá, tak mÄ› dÄ›deÄek vždycky vozil na motorce. Tedy nebylo to nic extra. Nebyla to žádná veliká motorka, jak tÅ™eba mívají mladí pánové nyní, ale byl to obyÄejný, takzvaný fichtl. Fichtl se tomu říkalo takhle mezi lidmi, a to hlavnÄ› na vesnici, protože jsem jezdila na tom v devadesátých letech. Musím říct, že mě to opravdu hodnÄ› bavilo, i když si to moc už tedy neuvÄ›domuji a nevybavuji. Ale vím, že mÄ› to moc bavilo a také jsem byla s dÄ›deÄkem moc ráda. DÄ›deÄek byl opravdu perfektní a také mi vždycky vyprávÄ›l, jak umí opravit motorku anebo kdy dostala svou první motorku. DÄ›deÄek dostal prý jednu motorku ve tÅ™inácti letech.

Bratr má také starou motorku.

Tehdy se prý jeÅ¡tÄ› jezdit mohlo, když toho ÄlovÄ›k umÄ›l, prý jeÅ¡tÄ› na to nebyl potÅ™eba žádný Å™idiÄský průkaz. V dneÅ¡ní dobÄ› je Å™idiÄské oprávnÄ›ní nutné téměř na vÅ¡echno, sice na jednu stranu je to zase dobré, ale na druhou stranu zase ne, protože když lidé tÅ™eba chtÄ›jí nÄ›co řídit a nemají Å™idiÄské oprávnÄ›ní, tak bohužel mají smůlu. V dneÅ¡ní dobÄ› i na elektrokoloběžky musí být už nÄ›jaké oprávnÄ›ní, anebo alespoň pojistka. Motorky mÄ› také vždycky bavily, a to hlavnÄ› kvůli dÄ›deÄkovi, protože když vidím nÄ›kde motorku anebo nÄ›jakou lehkou malou motorku nebo starou motorku, tak si vždycky vzpomenu na svého dÄ›deÄka.

Staré motorky jsou prima.

Bohužel dÄ›deÄek už mezi námi vůbec není a já si myslím, že je to opravdu veliká Å¡koda. S dÄ›deÄkem jsme si moc dobÅ™e rozumÄ›li. Od té doby, co už tady není dÄ›deÄek, to mi tehdy bylo asi Å¡estnáct let, tak už jsem na žádné staré motorce vůbec nebyla. Akorát jeden můj bývalý partner mÄ›l motorku, mÄ›l skútr, s nímž jsme obÄas jezdili nÄ›kam na výlety, ale Å™eknu vám, že pokaždé, když jsem si sedla na skútr, na tu malou motorku, tak vždycky jsem si vzpomnÄ›la na dÄ›deÄka a moc se mi po nÄ›m stýská. Myslím si, že mnoho lidí má také krásné vzpomínky a nemusí to být jenom motorka anebo automobil, ale může to být cokoliv.