áš byt je ÄistÄ› jen náš a jak jej máme uspořádaný je jen a jen naší vÄ›cí. Nikdo do toho nemá co mluvit, snad mimo manžel Äi manželky. A ti dva by se mÄ›li dohodnout mezi sebou co a jak. Pokud mají oba stejný názor, není to problém. Pokud má názor každý jiný, je tÅ™eba pÅ™istupovat k různým ústupkům a kompromisům. Ale jde to i tak. Jen je tÅ™eba se umÄ›t domluvit.  

moderní byt

Nuže, když domluva funguje, nebývá sporu třeba o záclonách, jaké mají být délky, jaké barvy závěsy k nim a tak podobně. Ty pak dotvoří harmonický celek. Alespoň by měly. 

Ony to nejsou jen záclony a závÄ›sy. VÅ¡e v bytÄ› by spolu mÄ›lo nÄ›jak ladit, aby byl byteÄek vzhledovÄ› hezký. Aby byl jako klícka, jak se říká. Takže se musí pÅ™emýšlet jaký koberec k jakým tapetám a o dalších vÄ›cech. Ty se pak nakoupí a postupnÄ› zaÄínají dotvářet vnitÅ™ní strukturu bytu.  

Pokud má ÄlovÄ›k jen garsoniéru o ploÅ¡e deset metrů, v podstatÄ› nemá co Å™eÅ¡it. Ale i zde lze být originální Äi neotÅ™elý. I zde lze vypíchnout to, co nás baví nebo se nám líbí.  

moderní byt

Jinak tomu bude ve ÄtyÅ™ech pokojích a pÅ™edsíni veliké jako sál. Zde už se musí pÅ™emýšlet naprosto jinak. Více místa umožní více kombinací a variací. Pak už je tÅ™eba jen zkouÅ¡et co bude nejlepší a která varianta se osvÄ›dÄí. Optimální je si to nechat udÄ›lat jako prostorovou studii, a tak se pak na poÄítaÄi přímo podívat, jak by to vypadalo. Pokud chceme mít vÅ¡echno funkÄní, je tÅ™eba myslet dopÅ™edu. Ono je to hezké mít hodnÄ› drahou skříň na Å¡aty vedle té vzácné vázy, ale když nemůžete otevřít dveÅ™e té skřínÄ› pohodlnÄ› dokořán, tak je nÄ›kde nÄ›co asi Å¡patnÄ›. A to se dá právÄ› onou studií zjistit i bez tahání nábytku.  

Jednou za Äas je tÅ™eba vÅ¡echno probrat a pokud nÄ›co nefunguje, jak má, tak koupit nový kus. Spolu s ním tedy zmÄ›níme interiér a budeme skoro jako v novém bytÄ›. Takže neváhejte a klidnÄ› se do toho pusÅ¥te. TÅ™eba jen na papíře.