Na světě existuje velké množství nejrůznějších kultur. Každá z nich vyznává poněkud jiné hodnoty a jiné principy. Zdálo by se tedy, že si každý člověk může vybrat tu, která mu bude nejvíce vyhovovat. Skutečnost však ukazuje, že tomu tak rozhodně není.

 

Aniž si to uvědomujeme, značně nás ovlivňuje kultura, ve které jsme vyrůstali jako děti. Tu v podstatě převezmeme za svou, bez ohledu na to, zda věci, které nás učí, jsou pravda či nikoliv. Asi nejděsivějším příkladem mohou být nejrůznější sekty, avšak ve skutečnosti se to děje mnohem častěji, než si umíme představit.

 

ani naše kultura není vždy nejlepší

 

Stačí se podívat, jak se od sebe liší hodnoty člověka, který vyrůstal v naší zemi a někoho, kdo se narodil například v chudé africké zemi. Každý z nich bude vyznávat jiné životní hodnoty, přičemž oba budou ty své považovat za lepší.

 

Zde můžeme říci, že se v podstatě jedná o indoktrinaci dětí a potlačení jejich možnosti si svobodně zvolit. A v určitém smyslu je to také pravda. Rozhodně bychom tedy proti tomu měli něco dělat. A právě zde mohou hrát velkou roli nejen rodiče, ale i škola.

 

na světě je velké množství kultur

 

Jedním z cílů výchovy by mělo být seznámení dítěte s mnoha nejrůznějšími kulturami a zdůraznit, že všechny jsou, včetně té, kterou vyznávají jeho rodiče, si rovny. Samozřejmě to není jednoduché, neboť například v rodině bude určité protěžování jednoho typu. A právě škola by zde měla poskytovat neutrální prostředí, kde se navíc mohou setkávat děti z nejrůznějších vrstev.

 

Bohužel, toto ovlivňování dětí je fakt, který mnoho dospělých využívá, aniž by si to uvědomovalo. Podvědomě předávají své hodnoty svým potomkům, což je samozřejmě pochopitelné, avšak ne vždy správné.

 

To je také důvod, proč bychom to vše měli mít na paměti, zvláště v dnešní společnosti, která prosazuje diverzitu. Je jasné, že vyšší míra tolerance bude v budoucnu nutností, a je tedy dobré na ni děti začít připravovat již dnes.