Je to pochopitelné, protože je nejvýše pravdÄ›podobné, že jej již takový koupili. Tedy ten poÄítaÄ. Já kupříkladu neznám nikoho, kdo by si koupil PC bez instalovaného OS. Což je zkratka pro operaÄní systém. Nevím, proÄ tomu tak je. Instalace systému není pÅ™ece nic tak straÅ¡ného, co by amatér nezvládl. Tedy v dneÅ¡ní dobÄ›. Pravda, asi jen do té doby, než se „instalaÄka“ zaÄne ptát na pÅ™episování diskových oddílů, Äi na nÄ›co z oblasti bootování. Zde se již ÄlovÄ›k moc neorientuje a je rád, když se pÅ™es to dostane. Ale k tomu jsem se dostat nechtÄ›l.  

myš a klávesnice

KoupÄ› nového poÄítaÄe je ve velké vÄ›tÅ¡inÄ› spojena již s nainstalovaným systéme a vÄ›tÅ¡inou to bývá právÄ› Windows. Málokdo si uvÄ›domí, že je tento OS zpoplatnÄ›n, a ne málo, a že je to souÄástí ceny celého stroje. PÅ™itom je zde jeÅ¡tÄ› jiný OS a tím je Linux. Ten je zadarmo, a jeho instalace je vÄ›tÅ¡inou velmi snadná.  

zátiší s klávesnicí

Linux se vlastnÄ› v souÄasnosti Windowsu dost podobá. Doby kdy se ovládal z příkazového řádku jsou již dávno pryÄ. JistÄ›, dá se to tak dÄ›lat i nadále, ale proÄ se tím zbyteÄnÄ› zabývat. Pamatovat si spoustu příkazů, to už dnes není vůbec tÅ™eba. Linuxy mají ve vÄ›tÅ¡inÄ› distribucí také okna a práce s nimi je naprosto bezproblémová.  

Ten, kdo namítá, že je to pÅ™ece jen složité, asi nezná nejnovÄ›jší odnože Linuxu. OstatnÄ› to každý může posoudit sám, a to velmi lehce. Staší si sehnat jakýkoli nosiÄ s tímto systémem a bez instalace jej pouhým vložením do poÄítaÄe spustit. Pak je možno na nÄ›m pracovat jako by byl instalován přímo v poÄítaÄi. Nikam se nic nezapisuje, nic neukládá, takže je vlastnÄ› poÄítaÄ jakoby mimo hru. Když se pak nosiÄ s tímto systémem vyndá, pracuje poÄítaÄ stejnÄ› jako pÅ™edtím v tom systému, který tam je nainstalován. TÄ›mto testovacím nosiÄům se říká Live a dá se na nÄ›m sehnat jakákoli distribuce Linuxu, kterých je víc než dost.