Je mi jasné, že opravdu hodnÄ› lidí asi nemá rádo politiku anebo se taky o politice neradi baví. Jenomže já jsem taková, že klidnÄ› se zajímám o více témat a také se klidnÄ› budu s mnoha lidmi bavit o Äemkoliv budou chtít. MÄ› zajímá tak vÅ¡echno. Už jsem takový vÅ¡eználek, ale samozÅ™ejmÄ› neberte takhle osobnÄ› a doslova. SamozÅ™ejmÄ›, že nic nevím úplnÄ› na sto procent. Akorát mÄ› jenom baví se bavit s lidmi, i když mÄ› zajímá tÅ™eba nÄ›co jiného. Ale mÄ› pak vÄ›tÅ¡inou také nÄ›co zaujme na jejich tématu a Å™eknu si, proÄ to takhle vůbec je anebo proÄ mÄ› to zajímá. Je to vlastnÄ› taková psychologie, kdy ÄlovÄ›k poznává ostatní lidi, aby se dozvÄ›dÄ›l, co ostatní lidé mají rádi.

Nehádejte se a užívejte si svět.

A také se vlastnÄ› dozvídám takové názory, proÄ zrovna já tohle téma mám ráda, zatímco ostatní lidé tohle rádi mají, je toho opravdu hodnÄ› a tohle se týká hlavnÄ› politiky. Protože jsou pouze jenom dva druhy lidí. BuÄto nÄ›kdo politikou přímo žije a sleduje ji skoro nonstop. Anebo jsou takoví lidé, kteří politiku nemají rádi a snad ani neví, kdo je náš prezident anebo kdo je náš premiér. A myslím si, že by bylo opravdu Å¡koda, kdyby tihle dva protipóly se potom mezi sebou hádali, což je velice Å¡patné a je to ale Äasté. Myslím si, že kdyby lidé se spíše více respektovali a brali také na milost různé politické strany nebo politiku obecnÄ›, tak by to potom nebylo tak moc složité a nemuseli by se dÄ›lat takové různé demonstrace, jak to bývá.

Znáte politologii?

Skoro každé dva mÄ›síce nebo už to je vlastnÄ› i ÄastÄ›jší? Kolikrát tÅ™eba vidím v Praze, že bÄ›hem i bÄ›hem dvou týdnů se konají dvÄ› nebo tÅ™i demonstrace anebo různé vÄ›ci, které jsou velice nepraktické. A mnÄ› se tohle nelíbí, protože je v tom hodnÄ› násilí. Tady jde alespoň vidÄ›t, že díky politice potom vÄ›tÅ¡ina lidí se stává agresivních, což samozÅ™ejmÄ› není vůbec pravda a mÄ› to hodnÄ› vadí. Jsem hodnÄ› citlivý ÄlovÄ›k a jsem také mírumilovný ÄlovÄ›k a poctivý, takže mÄ› vadí nÄ›jaké nesrovnalosti a nesvéprávnosti, proto jsem si Å™ekla, že radÄ›ji budu se zajímat sama o sebe, než abych se zajímala o druhé anebo o více politiku.